ACTIVITATI CURRICULARE - Grădinița nr.2 „Prichindel„ Tecuci

Învățați cu noi !
Învățați cu noi!
Go to content
ACTIVITĂȚI CURRICULARE
ȚINTE
Ținte
1.Curriculum  la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea    părinţilor şi cuprinderea fiecărui copil într-o formă de educaţie  extracurriculară;
2.Încadrarea  cu personal didactic cu înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică,  receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă;
3.Gestionarea,  întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimoniului grădiniţei,  dezvoltarea acestuia prin atragerea de fonduri extrabugetare şi  accesarea de fonduri UE.
4.Promovarea imaginii grădiniţei în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională.

ORAR
Programul zilnic al copiilor se desfăşoară între  orele 7.30 - 17.30. Activităţile sunt cele din trunchiul comun al  planului de învăţământ şi curriculum la decizia şcolii - activităţi  opţionale:

- Limbi moderne-"Limba engleză";

- Activităţi artistico- plastice - "Pictura - mai mult decât o joacă";

- Educaţie pentru societate - "Educaţia bunului cetăţean";

- Educaţie pentru sănătate - "Am grijă de mine";

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII
Limba engleza
Sanatate de la toate
Romanasi si romancute
Casuta povestilor
Curcubeul emotiilor
Micul crestin
Curatenie, sanatate

Activitati pe domenii experiențiale
Limba si comunicare
Om si societate
Stiinte
Estetic si creativ
Psihomotric

PERFORMANȚELE ELEVILOR
STĂ ÎN PUTEREA NOASTRĂ SĂ SALVĂM PLANETA ALBASTRĂ- concurs regional de educaţie ecologică - Brăila, 2014;
CULORI PENTRU MAMA - concurs internaţional de creaţie, Salva, 2014;
SMARTY - concurs internaţional, iunie 2014;
JOY OF EUROPE - concurs internaţional, Belgrad, 2014;
CU ŞEVALETUL ÎN VACANŢĂ - concurs de creaţie artistico-plastică, Tecuci, 2014;
ECO-PARADA - concurs judeţean, Tecuci, 2014;
CU EUROPA...LA JOACĂ - EUROPREŞCOLARUL - proiect educaţional internaţional, martie, 2014;
ÎN CĂUTAREA CREATIVITĂŢII: LUMEA MAGICĂ A APELOR - Galaţi, 2013

PROIECTE EDUCAȚIONALE
Proiectele educaţionale derulate la nivelul unităţii sunt:
- "Natura cere ajutor"-în cadrul proiectului naţional "ECOGRĂDINIŢA";
- "Şi copiii pot dărui";
- "Spiriduşii lui Moş Crăciun";
- "Prichindeii de azi, cetăţenii de mâine";
- "Decide pentru o viaţă sănătoasă".

PARTENERIATE
  1. Familia
  2. Primăria
  3. Școala
  4. Biblioteca
  5. Poliția

Ne puteți găsi la:
Str. Ecaterina Teodoroiu,
nr.2, Loc. Tecuci
Telefon:
+40 0236 811 352

E-mail:
gradinitaprichindel@yahoo.com
Web master: Dan S.
Back to content