GRADINITA - Grădinița nr.2 „Prichindel„ Tecuci

Învățați cu noi !
Învățați cu noi!
Go to content
GRĂDINIȚA
DESPRE NOIGrădiniţa  nr. 2 "Prichindel" este situată în localitatea Tecuci, judeţul Galaţi,  în zona Cina. Unitatea are înscrişi 190 copii, repartizaţi în 8 grupe  omogene pe cele 2 nivele: nivel I - treapta socializării - grupa mică şi  mijlocie şi nivel II - treapta pregătirii pentru şcoală - grupa mare .  Copiii sunt îndrumaţi cu mare atenţie, răbdare şi înţelepciune pentru o  dezvoltare normală şi deplină, ţinându-se seama de nevoile afective, de  ritmul propriu şi de activitatea fundamentală - jocul.
Grădiniţa  cu Program Prelungit “Prichindel” Tecuci este ancorata în procesul  Reformei Învăţământului Preuniversitar fiind o unitate şcolară la nivel  preprimar, cu contabilitate proprie, având un număr de 8 grupe.
Toate  cadrele didactice sunt calificate, bine pregătite din punct de vedere  educaţional, majoritatea cu experienţă profesională; au un interes  crescut pentru formare profesională; toate cadrele didactice din această  instituţie au participat la cursuri de formare de diferite tipuri,  grade didactice, formare în specialitate; rezultate bune obţinute la  diverse activităţi, simpozioane, festivaluri atât pe plan local cât şi  pe plan naţional; fiecare clasă este dotată cu câte un calculator,  contact la Internet Wireless.


MISIUNE“Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 „Prichindel” Tecuci, împreună cu toţi factorii educaţionali,
asigură tuturor elevilor proveniţi din mediu multicultural, şanse egale de studiu, protecţie
socială, dezvoltare intelectuală, prin întărirea şi diversificarea formativă a procesului
educaţional”.VIZIUNE
Conducerea Grădiniţei cu Program Prelungit  „Prichindel” Tecuci, urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ  pentru cadrele didactice prin aplicarea corectă a politicilor  educaţionale elaborate de Ministerului Educaţiei Naţionale, încurajând  iniţiativa personală şi creând condiţii dezvoltării
individuale a  fiecărui cadru didactic.
Promovarea  unui învăţământ modern şi eficient în care toţi copiii indiferent de  etnie , să aibă şanse egale de progres şi formare pentru a deveni  cetăţeni activi şi apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii.
NEVOI IDENTIFICATE
Monitorizarea activităţii cadrelor didactice în vederea eliminării formalismului, a creşterii
eficienţei actului de predare şi a utilizării resurselor.
Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale copiilor, care să răspundă intereselor
lor de formare pe termen scurt, mediu şi lung.
Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare.
Conştientizarea autorităţilor administrativ-locale cu privire la alocarea resurselor financiare şi
materiale necesare pentru realizarea de condiţii decente în scopul desfăşurării procesului didactic
atât pentru copii cât şi pentru cadrele didactice.
Asigurarea transportului copiilor la diverse instituţii de cultură, schimburi interculturale cu alte
instituţii de învăţământ.
UN LOC EXCELENT PENTRU EDUCAȚIE
DASCĂLII NOȘTRI
Maria Matei
Ghitilina Tătaru
Georgiana Nedelcu
Ani Dumbravă
Daniela Bogatu
Anișoara Cîlici
Melania Susanu
Aurelia Rău
Lilica Lazăr
Ne puteți găsi la:
Str. Ecaterina Teodoroiu,
nr.2, Loc. Tecuci
Telefon:
+40 0236 811 352

E-mail:
gradinitaprichindel@yahoo.com
Web master: Dan S.
Back to content