ANALIZA SWAT - Grădinița nr.2 „Prichindel„ Tecuci

Învățați cu noi !
Învățați cu noi!
Go to content
ANALIZA SWAT

CE ESTE ANALIZA SWAT?

Analiza SWOT este una dintre cele mai utilizate forme de analiză a unei afaceri. Prin SWOT se analizează și se evaluează impactul punctelor forte (strengths) și a slăbiciunilor interne (weaknesses), a oportunităților (opportunities) și a amenințărilor (threats) ce provin din mediul extern.
PUNCTE TARI
Toate cadrele didactice sunt calificate,  titulare, bine pregătite din punct de vedere profesional, majoritatea cu  experienţă profesională;
Interes  crescut al cadrelor didactice pentru formare profesională; toate  cadrele didactice din această instituţie au participat la cursuri de  formare de diferite tipuri, grade didactice, formare în specialitate;
Rezultate bune obţinute la diverse activităţi, simpozioane, concursuri, festivaluri atât pe plan local, judeţean şi naţional;
fiecare clasă este dotată cu câte un calculator, contact la Internet Wireless;
O  colaborare permanentă şi dinamică a unităţii de învăţământ cu  comunitatea locală şi consiliul local prin implicarea tot mai accentuată  a acestora în viaţa copiilor;
Finalizarea privind dotarea şi reabilitarea unităţii şcolare;
Asigurarea unui climat de colaborare destins între toate cadrele didactice.


PUNCTE SLABE
Lipsa spaţiului pentru o bibliotecă şi o sală de sport dotată cu echipamente adecvate preşcolarilor;
Fonduri financiare insuficiente alocate de consiliile locale pentru satisfacerea nevoilor şcolii.


OPORTUNITĂȚI
Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale  prin programele existente la nivel local şi în derulare: construirea  unei săli de sport, izolarea termică a clădirii, crearea unui parc de  joacă pentru copii cu mai multe leagăne, ţinând cont de spaţiul adecvat  de care este înconjurată grădiniţa;
Demararea unor proiecte europene;
Realizarea unor simpozioane şi festivaluri la nivel naţional şi local;.
Tendinţa de creştere a numărului de copii;
Starea economico-socială a municipiului Tecuci este prosperă;
Nu există tendinţa familiilor tinere de migrare în străinătate.


AMENINȚĂRI
Atitudinea de dezinteres a unor părinţi faţă de actul educaţional;
Subfinanţarea grădiniţei de la bugetul local;
Sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în continuă transformare;
Slaba motivaţie financiară a personalului din învăţământ,
Întârzierea  dotării grădiniţei cu un microbuz în vederea asigurării transportului  copiilor la diferite activităţi culturale, ori schimburi de experienţă  cu alte instituţii de învăţământ.


Ne puteți găsi la:
Str. Ecaterina Teodoroiu,
nr.2, Loc. Tecuci
Telefon:
+40 0236 811 352

E-mail:
gradinitaprichindel@yahoo.com
Web master: Dan S.
Back to content